Servisní centrum pro Českou republiku jedné z největších firem v oblasti vakuové techniky na světě – Pfeiffer Vacuum.

Archiv rubriky: Články z tisku

Vakuová technika – tradiční strojírenský obor

Vakuová technika – tradiční strojírenský obor

Turbomolekulární vývěva vynalezená panem Beckerem z firmy Artur Pfeiffer – nyní Pfeiffer Vacuum – v roce 1955 se stala z téměř luxusního produktu běžně dostupnou vysokovakuovou vývěvou.

Vakuovou techniku však netvoří jen vývěvy. Je celá řada dalších komponent – vakuové stavební prvky, měřicí technika i vakuové ventily, které musí velmi často splňovat vysoké nároky moderních technologií.

Vedoucí firmou v oboru vakuových ventilů a symbolem kvality v tomto oboru je firma VAT Vakuumventile AG ze Švýcarska. Během 50 let existence a trvalých inovací se stala dominantním dodavatelem výrobců a stavitelů vakuových aparatur od oboru hrubého a jemného vakua (tlaky v oboru 100 hPa až 10-3 hPa) až po ultravakuum a extravakuum (tlaky 10-9 až 10-12 hPa). Podle aplikace firma VAT rovněž navrhuje a dodává celé moduly sestavené z částí komor a ventilů. Takto lze optimalizovat velikost nákladů.

V České republice a na Slovensku zastupuje firmu VAT Vakuumventile AG společnost Vakuum Servis s.r.o. z Rožnova pod Radhoštěm. Vakuum Servis nabízí prodej a technickou podporu se spoluúčastí expertů firmy VAT, ale v rámci designu vakuových zařízení navazuje na více než padesátiletou tradici výroby vakuové techniky v Rožnově pod Radhoštěm. Firma Vakuum servis s.r.o. je také servisním centrem pro produkty firmy Pfeiffer Vacuum.

Zdroj: Hospodářské noviny

clanek---veletrh-Brno

Brno-veletrh

Článek z tisku – Servisní centrum Pfeiffer Vacuum?

Nákup a uvedení do provozu je jen začátek

Rozmach informačních technologií a dostupnost “návodů” vede řadu koncových uživatelů různých zařízení k úvahám, že provoz a řešení případných technologických změn bude po uvedení do provozu snadno řešitelný. Často však až v rámci realizace konkrétních projektů manažeři zjistí, že právě ten jejich konkrétní problém na internetu není a online podpora od výrobce to neřeší. Zde nastupuje významná funkce servisních center, které mají ty nejaktuálnější informace od výrobců a fungují na lokálních trzích. Společnost Vakuum servis s.r.o. poskytuje právě tyto služby v oboru vakuové techniky na produkty světových firem Pfeiffer Vacuum, VAT Vakuum Ventile a HSR AG. Firma navazuje na zkušenosti práce s vakuem ve společnosti Tesla Rožnov, kde vakuum nacházelo využití od výroby elektronek, TV obrazovek až po výrobu polovodičových součástek. 20letá samostatná existence a práce s lídry oboru nabízí firmě dle jejího zástupce Ing. Jiřího Kubáně řadu výzev. Udržet si status servisního centra předpokládá kontinuální vzdělávání a proškolování vlastních zaměstnanců přímo u výrobců. Následně ale i přenos těchto informací pro pracovníky u zákazníků. Významně se to týká například automobilového průmyslu, kde řada komponent vyžaduje testy pomocí vakuových technologií nebo technologií detekce netěsností pomocí hélia. V servisním záběru však je i servis starších vakuových komponentů pro výrobu polovodičových vrstev nebo například hermeticky uzavřených zařízení pro transport vyhořelých palivových článků z experimentálních jaderných reaktorů. Brněnský veletrh jim umožňuje setkání s jejich stávajícími zákazníky a navázání nových kontaktů. O úzkém vztahu firmy a výrobce svědčí i účast na expozici společnosti Pfeiffer Vacuum.

Zdroj: Hospodářské noviny

 

IMG2