Servisní centrum pro Českou republiku jedné z největších firem v oblasti vakuové techniky na světě – Pfeiffer Vacuum.

Archiv pro štítek: Aktuality

Vakuum servis – dodavatel ELI Beamlines

Firma Vakuum servis s.r.o. byla vybrána jako dodavatel vakuového příslušenství pro projekt ELI Beamlines

 

7576-1600 V prosinci 2014 byla podepsána smlouva mezi Fyzikálním ústavem AVČR v.v.i. a firmou Vakuum servis s.r.o. na dodávku vakuových a turbomolekulárních pump s vakuovým příslušenstvím pro část vakuového systému laserových zařízení projektu ELI Beamlines. Projekt ELI (Extreme Light Infrastructure) je součástí evropského plánu na vybudování nové generace velkých výzkumných zařízení vybraných Evropským strategickým fórem pro výzkumné infrastruktury (ESFRI). Laserová zařízení se budou zaměřovat na produkci různorodých a zároveň vysoce kvalitních zdrojů pro velké množství uživatelů. Samotná dodávka vakuového příslušenství pro laserové zařízení se skládá z magneticky levitovaných turbomolekulárních vývěv Adixen řady ATH , turbomolekulárních pump Pfeifer Vacuum HiPace   a suchých předvakuových  vakuových pump Adixen, dále z měřících zařízení Pfeiffer Vacuum, stavebních spojovacích vakuových prvků od firmy Pfeiffer Vacuum a deskových a rohových ventilů od firmy VAT Vacuumventille. Vybrané komponenty jsou zapojeny do nadřazeného systému řízení vakuového systému. 8057-1600 005_R110_11046PE01_hand_pneumatisch_freigestellt8130-1600

Článek z tisku – Servisní centrum Pfeiffer Vacuum?

Nákup a uvedení do provozu je jen začátek

Rozmach informačních technologií a dostupnost “návodů” vede řadu koncových uživatelů různých zařízení k úvahám, že provoz a řešení případných technologických změn bude po uvedení do provozu snadno řešitelný. Často však až v rámci realizace konkrétních projektů manažeři zjistí, že právě ten jejich konkrétní problém na internetu není a online podpora od výrobce to neřeší. Zde nastupuje významná funkce servisních center, které mají ty nejaktuálnější informace od výrobců a fungují na lokálních trzích. Společnost Vakuum servis s.r.o. poskytuje právě tyto služby v oboru vakuové techniky na produkty světových firem Pfeiffer Vacuum, VAT Vakuum Ventile a HSR AG. Firma navazuje na zkušenosti práce s vakuem ve společnosti Tesla Rožnov, kde vakuum nacházelo využití od výroby elektronek, TV obrazovek až po výrobu polovodičových součástek. 20letá samostatná existence a práce s lídry oboru nabízí firmě dle jejího zástupce Ing. Jiřího Kubáně řadu výzev. Udržet si status servisního centra předpokládá kontinuální vzdělávání a proškolování vlastních zaměstnanců přímo u výrobců. Následně ale i přenos těchto informací pro pracovníky u zákazníků. Významně se to týká například automobilového průmyslu, kde řada komponent vyžaduje testy pomocí vakuových technologií nebo technologií detekce netěsností pomocí hélia. V servisním záběru však je i servis starších vakuových komponentů pro výrobu polovodičových vrstev nebo například hermeticky uzavřených zařízení pro transport vyhořelých palivových článků z experimentálních jaderných reaktorů. Brněnský veletrh jim umožňuje setkání s jejich stávajícími zákazníky a navázání nových kontaktů. O úzkém vztahu firmy a výrobce svědčí i účast na expozici společnosti Pfeiffer Vacuum.

Zdroj: Hospodářské noviny

 

IMG2