Turbomolekulární vývěva

Turbomolekulární vývěva patří do kategorie transportních vývěv a svou konstrukcí připomíná turbínu. Čerpací systém tvoří statorové a pohyblivé rotorové disky s lopatkami, které se otáčejí tak, aby byla obvodová rychlost rotorových disků srovnatelná s rychlostí molekul plynu.

Turbomolekulární vývěva byla vynalezena Dr. W.Beckerem u firmy Arthur Pfeiffer (dnes Pfeiffer Vacuum) v roce 1958. Patří do kategorie transportních vývěv a svou konstrukcí připomíná turbínu. Čerpací systém tvoří statorové a pohyblivé rotorové disky s lopatkami, které se otáčejí tak, aby byla obvodová rychlost rotorových disků srovnatelná s rychlostí molekul plynu. Vývěvy čerpají tudíž v oblasti molekulárního proudění, a pro svoji funkci potřebují být doplněny v čerpacím systému předvakuovou vývěvou. Turbomolekulární vývěvy se vyrábějí s rozsahem čerpacích rychlostí od 10l/sec až do ca 4000l/sec. Vývěvy mají vysoký kompresní poměr (může být až 1013 pro N2) a některé mohou dosahovat mezního tlaku <= 10-10hPa (mbar). Nejčastější provedení je tzv. hybridní-rotor je uchycen jedním kuličkovým a jedním magnetickým ložiskem nebo se jedná o provedení s magneticky levitovaným rotorem. Turbomolekulární vývěva se využívá jak v průmyslových odvětvích, tak ve vědě a výzkumu pro získávání čistého vakua bez uhlovodíků. Pro danou aplikaci doporučujeme kontaktovat zástupce firmy Vakuum servis nebo Pfeiffer Vacuum, aby došlo k optimální volbě modelu vývěvy.

Online dotaz

Jsme tady pro Vás, zeptejte se.