Membránové vývěvyOnline poptávka Bezplatná konzultace


Membránové vývěvy patří do skupiny suchých transportních vývěv. Jejich uplatnění je zejména v analytyckých a R&D aplikacích, kde není kladen důraz na vysokou čerpací rychlost, ale je požadována dobrá “čistota” vakua. V těchto případech obvykle slouží jako primární vývěva pro systémy s turmolokelární vývěvou s Holweck stupněm.

Princip činnosti je založen na kmitajicí pružné membraně, napnutné v uzavřené čerpací komůrce, vybavené sacím a výfukovým ventilem. Tato komůrka pak tvoří jeden stupeň vývěvy. V závislosti na počtu, velikosti a uspořádání jednotlivých stupňů dosahují membránové vývěvy čerpací rychlosti od 10 do 160 l.min-1 a mezního tlaku do 0,5mbar.

Tento typ vývěvy má z principu své funkce omezenou možnost čerpání vodních par. Možnost použití gas-ballast ventilu u některých typů, tuto vlastnost částečně eliminuje.

Pro čerpání korozivních plynů jsou určeny vývěvy s povlakovanými membránami a hausingem se zvýšenou odolností vůči korozi. Tyto typy jsou označeny písmenem C.


Více informací

https://www.pfeiffer-vacuum.com/en/products/vacuum-generation/diaphragm-pumps/Video