Rootsovy vývěvyOnline poptávka Bezplatná konzultace


Rootsova vývěva představuje ideální řešení pro oblast nízkého a středního vakua a aplikace vyžadující rychlé zčerpání vakuového systému. Tento typ vývěvy pracuje na čistě objemovém principu a oproti rotační olejové vývěvě nevykazuje žádnou vnitřní kompresi. Komprimuje proti výstupnímu tlaku. Rootsova vývěva patří mezi suché vývěvy, jelikož čerpané médium není během transportu vývěvou ve styku s olejem. Rootsovy vývěvy se vyznačují kompaktní konstrukcí a vysokou čerpací rychlostí. Do čerpacího systému je řadíme s vhodně dimenzovanou primární vývěvou.


Více informací

https://www.pfeiffer-vacuum.com/en/products/vacuum-generation/roots-pumps/

Pro aplikace v explozivním prostředí, nebo pro čerpání explozivních plynů, jsou určeny výhradně rootsovy vývěvy řady OctaLine ATEX. Více informací naleznete zde.