Rotační olejové vývěvyOnline poptávka Bezplatná konzultace


Rotační olejové vývěvy se řadí mezi transportní mechanické vývěvy. Tyto vývěvy jsou velmi rozšířeny v mnoha průmyslových oborech a pro příznivý poměr výkon/cena spolu s jinými užitečnými vlastnostmi, jsou stále nejrozšířenějšími vakuovými vývěvami. Rotační olejové vývěvy se vyrábějí v širokém rozsahu čerpacích rychlostí od 1.5 m3/hod až do 1000 m3/hod. Podle použití jsou konstruovány s různými mezními tlaky – typicky od 0.5hPa do 0.001hPa. Rotační olejová vývěva se používá jako primární vývěva vakuového systému. Může čerpat přímo od atmosféry a ve spojení dalšími druhy vývěv může být použita pro čerpání velkých objemů i pro dosažení vysokého vakua. Nevýhodou tohoto typu vývěvy je možnost zpětného úniku olejových par do vakuové aparatury.

Základem konstrukce vývěvy je hausing s excentricky uloženým rotorem s otáčejícími se lopatkami. Vývěvy mají buď jeden stupeň-jednostupňová verze nebo dva stupně-dvoustupňová verze. Při otáčení rotoru dochází k transportu molekul od vstupu na výstup a postupné kompresi plynu. Stlačený plyn je vyfukován výstupními ventily, přes které se do systému dostává určité množství oleje pro mazání třecích ploch mezi hausingem a rotorem a mezi lopatkami a hausingem. Pro čerpání kondenzovatelných par se využívá funkce gas-balast. Olejovou náplň vývěvy volíme podle aplikace od minerálních olejů až po PFPE s ohledem na povahu a agresivitu čerpaných plynů.


Kompletní specifikace

https://www.pfeiffer-vacuum.com/en/products/vacuum-generation/rotary-vane-pumps/Video